Krigshjälten Rae Winchu.

Rae spolades upp på en strand i Kina utan några minnen om vem hon var, men visade sig vara både dedikerad och målmedveten. Hon tog värvning inom GEMA:s militär och steg snabbt i graderna. Rae blev befälhavare över Leviathans Särskilda Insatsstyrka (SI).

Karaktärsdrag:

  • Ansvarstagande: Gör Rae fel står hon för det. Behövs det hjälp, ställer hon alltid upp. Allt för jobbet.
  • Fokuserad: Rae är extremt tålmodig och kan fokusera på en arbetsuppgift utan att distraheras.
  • Kylig: Vid första intrycket framstår Rae ofta som väldigt kylig och oengagerad. Hon fokuserar hellre på jobb än på socialt umgänge.

Drivkrafter

Raes primära mål är att bistå GEMA i kampen mot den mahariska fienden. Hon strävar därför att underlätta kapten Volkovs börda då hon kan, och vill fokusera på uppdraget framför privatliv.