Här finner du frågor som folk brukar ha om Bortom och Leviathan, såväl världsmässiga som regelmässiga saker. Under tiden kan du ställa frågor i kommentarerna om det är något du har funderingar kring.

Regler (Bortom)

Fråga: Vad var tanken med regelsystemet?

Svar: Reglerna är designade med fokus på enkelhet och flexibilitet. För mycket regler hjälper inte till att skapa stämning, utan rollspelet strävar med sin enkelhet minimera regeldiskussioner. Det ska gå snabbt att spela och man ska inte behöva sitta och bläddra i massa tabeller och leta undantagsregler för att ha roligt.

Fråga: Hur förändras smärtkapacitet och skadechock?

Svar: Det framgår inte av reglerna. Tanken är att de inte förändras alls, utan det värdet du har vid karaktärens skapelse är det som den har för alltid. Ett förslag att förändra den är att spendera erfarenhetspoäng för att höja den. Smärtkapacitet skulle kosta halva det nya värdet i erfarenhetspoäng och skadechock det nya värdet.

Fråga: Varför använd termer som aktör, berättare och karaktärer, istället för vanliga uttryck?

Svar: Det är helt enkelt för att sätta andra saker i fokus. Hela spelanalogin har valts bort för Bortom handlar inte främst om tävlan, utan fokuserar i stället på berättelsen. Berättarens syfta är att ge aktörerna en intressant berättelse, inte att leda spelet för spelare. Fokus ligger på andra saker än just tävlan och regler, utan mer på teman och personligheter. Det senare är skälet till varför det heter karaktärer istället för rollpersoner, eftersom fokus bör ligga på personligheten istället för värdena.

Fråga: Det står att aktörerna ska få 30-40 erfarenhetspoäng till sina karaktärer beroende på hur erfarna de ska vara vid start. Ska dessa fördelas över både egenskaperna och färdigheterna?

Svar: Du ger 30 eller 40 erfarenhetspoäng att köpa egenskaper för. Egenskaperna är nämligen en bra grund att bli allround i spelet eftersom de är färre än färdigheterna och därmed används oftare. Standard för färdigheterna är 30 erfarenhetspoäng, vilket du som berättare givetvis också kan modifiera uppåt eller neråt.

Fråga: Person A och B hamnar i slagsmål. A har högst initiativ och väljer att gå till attack, medan B väljer att försvara sig. Det leder till att både A och B har förbrukat sina handlingar denna runda. Hur B än gör kommer han aldrig att få chansen att utnyttja sin handling först utan att bli skadad först.

Svar: Både A och B ingår en slagväxling. Den som vinner den gör skada. Med andra ord, påverkar inte möjligheten att skada sin motståndare.

Historia

Fråga: Hur länge har Bortom funnits?

Svar: Rollspelet Bortom: Lögnens slöja släpptes i december, 2007. Innan dess fanns rollspelet att ladda ned från nätet och hade då premiär på nätet den 15 september, 2000.

Fråga: Vad är In the Dark?

Svar: In the Dark var namnet på de gratisregler som utvecklades till Bortom.

Fråga: Vad skiljer Bortom från In the Dark?

Svar: In the Dark var alltid mer en regelkärna istället för ett komplett regelsystem som Bortom. Det kan sägas vara en speltest version. In the Dark hade fler egenskaper och färdigheter, en drös med sekundära värden och avsaknad av regler att hantera skräck.

Fråga: Går In the Dark fortfarande att få tag i?

Svar: Nej, det ska inte ligga uppe på några hemsidor längre. Vill du testa om Bortom är något för dig kan du dock ladda ned en slimmad version av regelboken här.

Fråga: Finns det gammalt material kvar?

Svar: Allt material finns kvar och kommer att bearbetas till de nya reglerna, för att sedan läggas ut för fri nedladdning på hemsidan. Exempel på gammalt material som blivit omarbetat är Tårarnas bägare och Noas sista drag.

Övrigt

Fråga: Besöker ni några konvent?

Svar: Under de senaste åren har vi reguljärt arrangerat berättelser på GothCon och kommer troligen göra det inom en överskådlig framtid. Övriga konvent besöks i mån av tid och pengar. Vi har besökt både LinCon, KattCon, CalCon och SävCon med arrangemang.