LeviathanLeviathan utspelar sig i framtiden (2080-talet) där mänskligheten tvingats ta sin tillflykt ned i haven för att överleva. Först attackerades världen av maharerna, ett folkslag som besatt en överlägsen teknologi. De var inte intresserad av att erövra världen, utan ville bara förinta den. GEMA (vilket kan liknas vid ett mer kraftfullt och fungerande FN) lyckades nästan stoppa maharerna, men då spelade de ut sitt trumfkort. Med hjälp av esoteriska konster öppnade de upp portaler till andra dimensioner och åkallade gigantiska monster som inte ens ryggade undan för atombomber. Enda stället monstren inte verkade följa efter människorna var ned i havet, så GEMA evakuerade så många människor som möjligt dit.

Åren har gått och GEMA har skapat en säkerhetszon mot ytan. Människorna är säkra för tillfället, men det förhindrar inte dem från att ha interna konflikter. Maktkamper och ränksmidande är vardagsmat under havet. Företagen har sett sin chans då GEMA fokuserar på att beskydda mänskligheten från hotet ovan ytan. Folk saknar skyddsnät och de flesta arbetar hårt för att överleva. 16 timmars arbetsdagar är en del av vardagen för de flesta (i alla fall om de är lyckligt lottade). Företagen söker dock förhindrar efter nya möjligheter att stärka sina maktpositioner.

Karaktärerna tillhör dock några av de lyckliga få. De har ansvar över sin egen bas och det gör att de befinner sig i en bättre position än de flesta. Samtidigt är karaktärerna beroende av varandra för att överleva eftersom ensam är svag. Kan de tillsammans se till att överkomma det hot som finns mot deras bas?

Vad gör man i spelet?leviathan001

Aktörerna börjar med att skapa sin bas, där de väljer storleken (ska de ha en liten bas eller ska de ha ett eget levande samhälle?) samt basens inriktning och tema. Tillsammans skapar aktörerna basen och etablerar vid skapandet mycket av berättelsens element. De väljer också vilket övergripande hot de ställs emot och vilka utmaningar som finns med dem längs deras resa. Aktörerna reglerar även hur mycket de vill att berättaren ska bestämma över berättelsen.

Först efter det är klart gör aktörerna sina karaktärer då de vet hur de passar in på basen. Leviathan handlar mycket om hur de arbetar tillsammans för att övervinna hotet (som de själva etablerat). Tanken är med andra ord att karaktärerna skapar både bas och karaktärer tillsammans för att bättre kunna samarbeta med ett gemensamt mål.

Det finns flera olika sorters baser och beroende på vilken typ de väljer kommer det att påverka vad berättelsen handlar om. Några exempel på vad för sorts fokus som berättelser kan ha är:

 • Diplomati
 • Forskning
 • Handel
 • Krigsföring
 • Politik
 • Sabotage
 • Spionage
 • Utforskning

Rent praktiskt byggs berättelsen på vad aktörerna väljer att företa sig. I slutet av varje spelmöte säger aktörerna hur de vill förstärka basen nästa gång och berättaren skapar då en passande berättelse utifrån önskemålen. Om karaktärerna vill utöka basen skapar berättaren ett spelmöte som handlar om hur de söker resurser för att expandera basen. Säger de istället att de vill finna en högutbildad virolog för att bota den man de håller fången fokuserar berättaren på det. Aktörerna hjälper på så sätt till att visa berättaren vad för sorts berättelser de vill uppleva.

Disposition

Rollspelet är indelade i följande kapitel:

 • Förord och inledning presenterar Leviathan.
 • Kapitel 1 innehåller regelkärnan och beskriver hur man spelar Leviathan under varje spelmöte.
 • Kapitel 2 handlar om hur man skapar sin bas och beskriver de olika stegen närmare.
 • Kapitel 3 beskriver ingående på hur man skapar karaktärerna.
 • Kapitel 4 visar på rollspelets dramaturgi med dramamätare och beskriver även hur du skapar en berättelse i Leviathan.
 • Kapitel 5 presenterar världen närmare. Allt från den historiska bakgrunden och teknologi till fraktioner och vad man bör tänka på i en undervattensmiljö (glöm att simma i en våtdräkt om du inte vill krossas av trycket till exempel).
 • Kapitel 6 upptas av introduktionskampanjen Tau 223. Leviathan är ett kampanjspel så för att visa alla olika mekaniker och finesser följer det med en hel kampanj.
 • Appendix tar upp mindre saker som används direkt i spel, till exempel färdiga berättarpersoner, utrustningslistor och liknande.

Leviathan kommer att tryckas i Crown Quarto-format, vilket är lite mindre än A4. Om du läst någon av Bortom-böckerna Visioner och fantasier, Kolonnerna, Anakronismer eller Noas sista drag är du redan bekant med storleken.

Reglernaleviathan003

Reglerna är snabba och enkla vid spelbordet. Varje karaktär har tre egenskaper (ego, kropp och utstrålning) och ett par färdigheter (sammanlagt 18 stycken). Varje gång karaktären ställs inför en prövning kan hon prövas på tre olika sätt. Det enklaste sättet är att kolla vad för kunskapsnivå karaktären har och se om hon lyckas. Det används till exempel vid situationer där ett misslyckande inte får stora konsekvenser. Till exempel kan det krävas ett visst värde att diagnosticera en patient med en sjukdom eller att knäcka ett lås utan orosmoment.

Den andra nivån är att slå ett tärningsslag. Då kombinerar man karaktärens egenskap med en färdighet och adderar sedan resultatet på tärningsslaget för att se om hon lyckas. Varje karaktär har ett par specialiseringar som visar på hennes specialkunskaper och om den passar in i situationen får aktören slå två tärningar istället för en. Blir resultatet lika med eller högre än svårighetsgraden lyckas karaktären med sin handling. Tärningsslag används då något står på spel: kommer karaktären lyckas att forcera dörren ELLER bli upptäckt av vakterna? Lyckas karaktärerna hoppa mellan de två byggnaderna ELLER faller hon ned mot sin död?

Sista sortens regelsituation som uppstår är konflikterna. Den bygger vidare på tärningsslaget, men är mer detaljerad och innehåller ett större strategiskt tänkande. Karaktärerna använder beskrivningar och olika taktiska manöver för att påverka tärningsslagen. Situationen då det används är när någonting står större på spel, men där ett enskilt tärningsslag inte räcker för att avgöra situationen. Konflikter kan användas då man jagar en misstänkt brottsling eller vid en strid på liv och död.

De tre nivåerna av reglerna går att använda enligt preferens. Vill man ha regellätta spelomgångar används främst kunskapsnivåerna för att slippa hindren för ens inlevelse. Är man istället mer traditionell av sig och gillar slumpen använder man sig förstås mest av tärningsslagen. Vill man ha ett mer detaljerat system där man får utlopp för strategiskt tänkande involverar man konflikterna i högre grad. Det finns helt enkelt någonting för alla.

Vill du veta mer?leviathan002

I senaste numret av speltidningen Fenix (nummer 5/2013) finns det en intervju med mig där jag talar med om vad spelet handlar om. Du kan även lyssna på poddcasten Bortom: Bortom #4 där jag och Calle Odhnoff (som hjälpt till att skapa spelet) diskuterar grunden till Leviathan eller Bortom: Bortom #40 där vi talar mer om crowdfundingen. Bloggen Gestaltar skiten håller även på att syna rollspelet i sömmarna.

Du kan även ställa direkta frågor till mig i kommentarerna på den här bloggen, till @SpelaBortom på Twitter, på Facebook samt via mejl (info@bortom.nu).

Tryckt material

Nedladdningsbart material

Allt material sorteras i den ordning de givits ut.