Leviathans omslagLeviathan är ett nytt rollspel från mig som utspelar sig i en nära framtid. Det är en värld där mänskligheten har tvingats i exil från ytan då monster invaderat världen. Människorna har flytt ned i havet till de många baserna som finns där.

Arbetet med Leviathan går framåt i rask takt med både skrivande och korrektur. Jag har inte skrivit så mycket om det på bloggen, så nu tänkte jag ta mig i kragen och göra det.

Är du intresserad av att kommentera, illustrera eller korrekturläsa? Kontakta mig! Mejla, lämna en kommentar här eller skicka en tweet till @SpelaBortom. All hjälp uppskattas!

Hur spelar man Leviathan?

Aktörerna börjar med att skapa sin bas, där de väljer storleken (ska de ha en liten bas eller ska de ha ett eget levande samhälle?) samt basens inriktning och tema. Tillsammans skapar aktörerna basen och etablerar vid skapandet mycket av berättelsens element. De väljer också vilket övergripande hot de ställs emot och vilka utmaningar som finns med dem längs deras resa. Aktörerna reglerar även hur mycket de vill att spelledaren ska bestämma över berättelsen.

Först efter det är klart gör aktörerna sina karaktärer då de vet hur de passar in på basen. Leviathan handlar mycket om hur de arbetar tillsammans för att övervinna hotet (som de själva etablerat). Tanken är med andra ord att karaktärerna skapar både bas och karaktärer tillsammans för att bättre kunna samarbeta med ett gemensamt mål.

Disposition

Själva boken är indelad i sex kapitel.

  1. Kapitel 1 innehåller regelkärnan och beskriver hur man spelar Leviathan under varje spelmöte.
  2. Kapitel 2 handlar om hur man skapar sin bas och beskriver de olika stegen närmare.
  3. Kapitel 3 beskriver ingående på hur man skapar karaktärerna.
  4. Kapitel 4 visar på Leviathans dramaturgi med dramamätare och beskriver även hur du skapar en berättelse i Leviathan.
  5. Kapitel 5 presenterar världen närmare. Allt från bakgrund och världens vetenskap & teknologi till fraktioner och vad man bör tänka på i en undervattensmiljö (glöm att simma i en våtdräkt t.ex. om du inte vill krossas av trycket).
  6. Kapitel 6 upptas av introduktionskampanjen. Japp, Leviathan är ett kampanjspel så för att visa alla olika mekaniker och finesser följer det med en hel kampanj.

Utveckling

De första fyra kapitlen är färdigskrivna, speltestade och har genomgått en första runda av korrektur och redaktionellt arbete. Det är utdelat till en del betaläsare som eventuellt fortfarande kan dela med sig av åsikter, men det mesta börjar bli klart där.

Arbetet med kapitel 5 går sakta framåt och är ungefär klart till 75%. Två organisationer ska beskrivas närmare och två av de största städerna, smugglarstaden Polaris och Golgata där det abrahamitiska triumviratet samlar alla de troende (det är förbjudet att vara religiös i Leviathans värld), ska beskrivas närmare i text också.

Det är det sista kapitlet, kampanjen, som har mest arbete kvar på sig. Den består av sex delar och jag har skrivit ungefär 1 ½ del nu, men det har å andra sidan inte varit en hög prioritet förrän nyligen. Eftersom min spelgrupp ska ta och speltesta den kommer det innebära att arbetet med det snabas upp rejält (och blir speltestad i samma veva).

Exakt hur lång tid arbetet med kapitel 5 och 6 är jag inte helt säker på. Jag siktar på att bli klar med skrivandet till GothCon, men räknar med att det kan ta lite extra tid. Sen under sommaren fokusera på extra korrektur och layoutande. Förhoppningsvis ska spelet komma ut till höst (möjligen vinter) det här året.

För intresserade som vill läsa, kommentera och göra korrektur så finns Google Docs tillgängliga så det är bara att säga till vilken mejl-adress jag ska dela dem till.