I ett improviserat avsnitt av podcasten Bortom: Bortom diskuterar Robert misslyckande och hur viktigt det är att våga göra dem. Han exemplifierar sina tankar med intryck från speltestet av 2013:s konventsberättelse Skuggstaten.

RSS-feed: https://bortom.nu/feed/podcast/

Musik

Intro och outro gjordes av Peter Saverman, medan övrig musik skapades av Abstract Assassinator.