Omslag till Svart svan

But no one warned that the mind repeats
In its ignorance the vision of others. I am still
The black swan of trespass on alien waters.
– Ern Malley, Durer: Innsbruck, 1495.

Leviathan släpps kommer det redan från början vara bestämt vilka moduler som kommer att släppas till spelet. Varje bok kommer att presentera ett nytt sätt att spela Leviathan på tillsammans med en bit av en pågående berättelse.

Svart svan är den första modulen i ordningen. Den går närmare in på hur man hanterar skeppsstrider och använder skepp som baser. Här beskrivs också händelseförloppet som ledde upp till flykten från ytan Karaktärerna får där ta rollen som besättning på GEMAs flaggskepp Leviathan och bli en del i kriget mot ma’harerna.

För tillfället skriver Carl Odhnoff mest på modulen, medan jag fokuserar på grundreglerna. Carls huvudansvar är att utforma skeppsstriderna för modulen, men han har även hand om skeppens funktionella delar. Det första speltestet av skeppsstriderna sker senare idag då Carl planerar att sjösätta grunderna till stridssystemet. Förhoppningsvis kan jag övertala Carl till att skriva en post om vad han har i åtanke med systemet och hur speltestet gick.