AnakronismerNär det här publiceras är jag på GothCon och har spellett klart alla tre passen av Anakronismer. Förhoppningsvis har allt gått bra och spelgrupperna är nöjda med resultatet.

Innan jag begav mig till GothCon hade jag dock redan slutfört den expanderade versionen av berättelsen med extra händelser, mer ingående beskrivningar och fler statister. Varför skriva en expanderad version?

Tanken är att ge ut Anakronismer med hjälp av POD-tryck och eftersom det då inte finns några tidsbegränsningar att ta hänsyn till, kan man spendera större tid på att etablera saker och låta aktörerna utforska allting i sin egen takt. Det är därför jag delat in det i två akter, så det kan behandla varsin tidsperiod.

Det kommer att följa med färdiggjorda karaktärer till Anakronismer, men det kommer även finnas med riktlinjer och förslag på hur du skapar dina egna karaktärer att spela berättelsen med.

För tillfället har Marie A. Sjödin manuset för att komplettera några beskrivningar och sedan göra en korrekturvända. Därefter är det bara att invänta illustrationerna från Daniel Thollin innan det kan gå iväg till layout.