Idag tar vi en titt på hur en berättare kan använda sig av rekvisita för att förstärka berättelser.

Rekvisita

För att underlätta för aktörerna att leva sig in i berättelsen kan de använda sig av rekvisita. Men hur kan berättaren göra det? Han kan ju inte springa och skifta kläder hela tiden efter rollerna utan att det lätt blir parodiskt.

Den enklaste formen av rekvisita är speldokument – söker karaktärerna efter en nyhetsartikel kan du själv skapa artikeln och ge till dem, istället för att bara läsa upp den. Ett speldokument är något som du ger aktörerna för att skildra vad de hittat. Tanken är att förstärka aktörernas inlevelse i karaktärens upplevelse.

Av förklarliga skäl går det inte göra speldokument av allt karaktärerna letar efter – särskilt eftersom de kan leta efter något som du inte har räknat med. Vad man däremot kan göra speldokument av är särskilt viktiga dokument som förekommer i berättelsen.

En sak som är värd att tänka på är om du ska göra fler än ett exemplar – även om det bara finns ett exemplar i berättelsen. Det i sig förstärker inte illusionen lika mycket, men underlättar å andra sidan för tempot. Finner karaktärerna en skrift som alla ska läsa en och en, förbrukar du betydligt mer tid än om alla får var sin. Vinsten du gör är att du får ett mindre avbrott i stämningen, än om aktörerna sitter sysslolösa i väntan på vad som sker härnäst.

Trots att det talas om dokument kan det lika gärna röra sig om andra typer av föremål. Det kan vara allt från en knastrig bandinspelning till en hemsida på nätet, varav det senare kan exemplifieras med In the Dark. Det är ett exempel på en hemsida som förekommer i Bortoms värld och som karaktärerna kan ta hjälp av.

Den mest omfattande rekvisitan är lokalen ni befinner er i och är följaktligen svårast att anpassa till spelet. Det går dock att möblera den för att passa en viss sorts miljö, kanske inte identiskt men väl stämningsmässigt. En annan möjlighet är att byta spellokal för ett tillfälle. Det är inte nödvändigt att hålla till runt ett bord. Utspelar sig berättelsen i ett spökhus flytta för all del spelmötet till kvällstid i ett gammalt hus om du har möjlighet. Bara förändringen att byta spellokal kan skapa en helt annorlunda speldynamik.