Idag ska vi kolla lite närmare på hur vi kan använda oss av musik i våra spelmöten.

Musik som stämningsskapare

Musik är ett utmärkt verktyg för att skapa stämning, något som alla som sett en skräckfilm vet. Ofta är det musiken som är en bidragande orsak till att rädslan skapas. Hur kan det appliceras på rollspel?

Att tänka på
Där musik för vissa kan vara ett stämningshöjande element finner andra musiken störande. Det tar bort aktörens förmåga att fokusera på vad som sägs och underminerar därmed spelets stämning. Är det fallet för dina aktörer bör du undvika att använda musik.

Musiken kan användas för många olika syften. Befinner sig karaktärerna på en nattklubb kan du använda typisk klubbmusik för att etablera stämningen, medan typiskt kommersiella radiolåtar kan användas för att skildra en restaurang.

Det går även att etablera personer och platser med så kallade teman. Har karaktärerna stämt möte med en mystisk kvinna via telefon spelar du ett särskilt spår första gången de möter henne. Varje gång de möter henne därefter upprepar du musikslingan och snart förknippar de den med henne. Fördelen med att etablera teman är att du återkopplar till tidigare möten och återskapar känslor som fanns då. Samma sak gäller också för platser.

För att förenkla användningsområdet är det enklast att dela upp musik i två olika kategorier: primär och sekundär. Skillnaden ligger i hur de försöker påverka aktörerna. Primär musik är sådan som är riktad till aktörerna och som karaktärerna inte hör. Syftet är att spegla situationen som karaktärerna befinner sig i. Sekundär musik är sådan som karaktärerna hör i berättelsen och som aktörerna är medvetna om. Exempelvis kan det vara radioskval som hörs i den gamle mannens hem när karaktärerna besöker honom. Det blir ett stöd för aktörerna att sätta sig in i karaktärens omgivning.

Musik har nämligen en mycket god förmåga att påverka våra känslor, ofta utan att vi lägger märke till det. Av just det skälet är musiken oftast instrumental, eftersom det hjälper att låta den förbli diskret. Skräckfilmer använder ofta den här tekniken för att skrämma upp tittaren. Exempelvis spelas ofta ett lugnt musikstycke som sakta stegras då skräcken närmar sig klimax. Du använder förslagsvis primär musik på ett liknande sätt. Då du vill bygga upp en särskild sorts atmosfär i en scen, anpassar du musiken efter den stämning du eftersträvar.

Ljudbibliotek
Givetvis underlättas användningen av musik i rollspelet av att du har ett stort utbud att välja på. Men för dem som saknar pengar att lägga ut på skivor med filmmusik, hur kan de då expandera sitt ljudbibliotek? Första steget är att se sig om i vardagen – finns det någon skiva i samlingen, eller så lite som ett spår, som passar? Spelar du datorspel? I så fall finns det en chans att det följer med ljudfiler du kan använda. Det finns även flera lagliga ställen där amatörer lägger upp musik som kan passa in.

Även om termen musik används genomgående i texten så är det värt att påpeka att andra ljud fungerar enligt liknande principer. Hugade personer kan till exempel skapa egna radioprogram som går i bakgrunden eller använda sig av ljudeffekter vid vissa tillfällen. Försök utnyttja de resurser du har så effektivt som möjligt.

Värt att komma ihåg är att musik väcker tidigare erfarenheter till liv, vilket är varför du bör tänka över musikvalet noga. Mer kända melodier har aktörerna redan en koppling till och därför man bör undvika sådana. Anledningen är att de blir distraherade av sina tidigare erfarenheter och inte alls får de känslor du vill att de ska få. Givetvis kan du använda det till din fördel om du vet dina aktörers känslor för musiken. Fördelen om alla delar liknade känslor är att du i sådana fall väldigt snabbt etablerar en önskad stämning genom musiken.

Musik kan också användas för att bygga upp stämningen i en scen. Sorgsen musik används i en scen där du vill skapa en mer melankolisk stämning och i en stridssituation är det bättre med ett hetsigt tempo. Du bör inte ha ett och samma spår på genom hela spelomgången, det är bättre att låta den variera beroende på scenen karaktärerna befinner sig i. Se till att du väljer musik specifikt till varje scen eller, om det är för mycket jobb, att den är så pass neutral att den kan spelas utan att du tvingas byta hela tiden.

En sak du bör tänka på är att stämning aldrig uppstår om du ägnar mer intresse åt att ordna rätt musik, än att skapa berättelsen för dina aktörer. Det måste gå snabbt och smidigt om det ska vara värt mödan. Har du inte möjlighet till det är det bättre att ställa samman några generella spellistor att ta fram i rätt situation, till exempel sorg, skräck och stress. Musik bör dock aldrig användas rent slentrianmässigt, utan bör alltid väljas utifrån ett syfte att skapa rätt stämning. Har du inte tid och möjlighet till det kanske det är bättre att låta bli.