Bakom dagens lucka börjar vi med några enkla tips om hur du skapar skräckstämning kring spelbordet. Bortom är ett skräckrollspel och därför är det viktigt att försöka skapa en särskild stämning hos aktörerna. Berättelsen ska inte bara kittla deras fantasi, utan den ska gärna även få dem att bli rädda. För att skapa den känslan finns det några drag som är viktigt att ha i åtanke.

Miljö

Atmosfär. Konsten att skrämmas är något som kräver förberedelser. Inte bara från dig, utan även från aktörernas sida. De måste vilja bli skrämda innan du ens kan börja skrämma dem. Är aktörerna inte på humör får du ingen skräckstämning.

Första steget att skapa atmosfär är att minska på skämt såväl som vardagsprat. Fokusera istället på spelet. Behöver ni prata av er, gör det innan och efter spelmötet. Alternativt kan du lägga in pauser där ni kan tala fritt. Vinsten med att du bestämmer pauserna är att du kan lägga dem när de gynnar stämningen, istället för att de inträffar just som du är på väg att bygga upp ett klimax.

Se därför alltid till att aktörerna är aktiva, även om karaktärerna inte är med i scenen. Det är ett av skälen till varför du bör använda dig av statister.

Rummet. Att utnyttja rummet är en underskattad stämningssättare. Det första du bör göra är att ta undan allt som kan distrahera aktörerna. Du kan också utnyttja rummet för att skapa olika effekter. Spelar ni i ett stort rum kan du låta aktörerna sitta långt ifrån varandra för att skapa en känsla av att de är ensamma och utsatta. Var inte rädd att pröva på det i kombination med ett nedsläckt rum, då det ytterligare stärker känslan av ensamhet.

Du kan även låta aktörerna sitta nära varandra och som berättare sitta långt ifrån dem. Du skapar då distans mellan dem och dig som får dem att känna sig ensamma och utsatta. Att sitta tätt tillsammans i ett väldigt stort rum skapar också en känsla av ensamhet, även om den inte kommer från isolering.

Även höjdskillnader bidrar till att skapa stämning. Sitter aktörerna ned blir en berättarperson alltid mer skrämmande om du reser dig upp och stirrar ned på dem. Eftersom aktörerna måste titta upp om de vill se dig i ansiktet ser de personen ur ett perspektiv som får henne att verka mer mäktig.

Intimitet. Håller du kvar blicken extra länge blir det snabbt obehagligt. Stirrar du hela tiden på en person kommer hon börja känna sig utsatt och de andra att känna sig ignorerade.

Är dina aktörer okej med att kränka den personliga sfären går även det att använda för att skapa obehag. Sätter du dig och talar med en aktör fem centimeter från hennes ansikte kommer hon känna obehag.

Stenansikte. En sak som du absolut inte får göra när du skapar skräckstämning är att skratta. Skratt bryter stämningen direkt och inte ens om dina aktörer skrattar bör du göra det. Försök hålla masken och vara allvarlig. För vissa aktörer fungerar det som motivator att skärpa till sig.