Sökes: Karaktärsbeskrivningar
Belöning: Ära och berömmelse!

Som jag skrev tidigare har jag nu börjat med Metamorfos, nästa års konventsberättelse. Till det kommer jag behöva runt 90 karaktärer, eftersom tanken är att alla konventsbesökare ska få sin egen unika karaktär. För att uppnå det målet vänder jag mig nu till er. Vill du bidra med en eller två karaktärer till berättelsen och därmed göra dem till en del av Bortoms universum?

Det enda du behöver göra är att beskriva karaktären och dennes bakgrund. Inget krav att du sätter ut värden eller så, utan det är själva karaktärsskapandet som jag behöver ha hjälp med!

Jag söker främst manliga karaktärer, gärna icke-amerikanska sådana. Skälet är att det finns redan många kvinnliga karaktärer och många amerikaner, och jag skulle gärna vilja vidga det ytterligare.

Nedan presenteras riktlinjer för vad du bör tänka på när du skapar karaktärer till Metamorfos.

Karaktären ska vara förankrad i vardagen och sakna kopplingar till övernaturligheter. Ett tips är att i bakgrunden försöka finna ett tema för karaktären. Varför skulle någon vilja spela just den karaktär du skapat? Försök sammanfatta karaktären i en beskrivande mening om vem karaktären är och en mening som säger varför man ska spela henne. Ett exempel: ”Mariah var på väg att bli en astronaut, men som fick cellskräck efter blivit inspärrad i en hiss under två dagar och nu undviker trånga utrymmen. Spela Mariah om du vill ha en handlingskraftig karaktär som vantrivs inomhus och fruktar trånga utrymmen.”

Vill du sätta ut värden också, gäller 30 erfarenhetspoäng till egenskaperna och lika många till färdigheterna.

Bakgrund: Beskriv vem karaktären är, vad den arbetar med och hur den ser på sin tillvaro. Är hon nöjd med den eller hungrar hon efter nya utmaningar? Tanken är att aktören ska få en tydlig inblick i personen så att hon får en känsla för hur karaktären ska spelas. Bakgrundet bör tilltala aktören direkt: skriv med andra ord i andra person. Till exempel: ”Du minns aldrig vad som hände minuterna innan bilkraschen, men dina vänner berättade att du tuggade fradga och skrek din ex-frus namn om och omigen.”

Utseende: Beskriv hur karaktären ser ut och vad för sorts kläder hon bär till vardags. Tveka inte att beskriva klädseln mer noggrant än ”jeans, tröja och skor”. Kom ihåg att skriva i andra person!

Uppträdande: Här får aktören en djupare insikt i karaktärens personlighet. Du kan utveckla saker från bakgrunden djupare här. Beskrivningen av uppträdandet ger också aktören tips om hur hon gestaltar karaktären. Även här gäller andre person.

De tre ovanstående kategorierna bör inte ta upp som högst, lite mindre än 1 ½ sida för att få plats vid layouten.

Därefter kommer vi till karaktärsbladet, där flertalet saker behövs fyllas i. En mall för detta och ovanstående information finns på nästa sida. Innan du hoppar dit rekommenderar jag att du läser igenom nedanstående för att insikt i hur du fyller i det.

Egenskaper och färdigheter köps som vanligt. Hon har 30 erfarenhetspoäng till vardera. Poäng som inte spenderats på på egenskaper får istället läggas på färdigheter.

Karaktärens namn: Vad heter karaktären? Försök få ett namn som signalerar varifrån hon kommer. Sven är ett bra svenskt namn, Carmencita skulle snarare indikera ett spanskt namn istället för svenskt.

Födelseår & ort: x/y- z (w). Metamorfos utspelar sig 2010, så utifrån det bestämmer du vilken dag/månad – år som karaktären var född (och i vilken ort).

Yrke/koncept: Vad arbetar karaktären med? Vad är den drivande idén med karaktären? Du skriver inte båda, utan endast det viktigaste. Är det Telesäljare som är den stora idén med karaktären anges det, men du kan även skriva ”actionknarkare” om det istället är det viktiga med karaktären.

Utbildning: Vilken utbildning har karaktären? Vissa yrken kräver studier på högre nivåer för att få arbeta med det, så tänk om yrket kräver det.

Bostad: Var bor hon och i vad för sorts bostad? Är det en femma på Södermalm eller en trång etta i New York?

Religion/livsfilosofi: Är karaktären religiös eller har hon en särskild levnadskodex? Skriv det här. Är hon inte troende är hon säkert uppfostrad inom någon religion och då skriver du ”sekulariserad (religion)”. Har hon gjort ett aktivt ställningstagande kan ateist eller agnostiker vara möjliga val. Även rena citat som ”Live fast, die young and make a beautiful corpse” eller ”Carpe Diem” fungerar bra. Tänk dock på att hålla det kort.

Förarlicenser: Vad har karaktären för körkort? Bil, motorcykel, flygcertifikat?

Sjukdomar: Du behöver inte ange vanligare sjukdomar här, men saker som påverkar ens tillstånd (astma) eller sjukdomar man överlevt (cancer) är saker som bör anges.

Språk: Skriv modersmålet. För varje värde hon har i språk kan hon dessutom tala ytterligare ett språk, även om det inte är ett måste.

Kontaktnät: För varje värde hon har i kontaktnät kan karaktären ha en sorts kontaktnät., även om det inte är ett måste.

Drivkrafter: Vad är det som driver karaktären att kliva upp ur sängen varje dag? Vad är det för livsmål hon drömmer att uppnå och hur vill hon ta sig dit? Sammanfatta det helst i ett ord eller en kort mening. (T.ex. ”Att bli känd”, ”Heder”, ”Kristen fundamentalist”.)

Karaktärsdrag: Skriv ned tre karaktärsdrag som sammanfattar allt du skrivit under bakgrund och uppträdande. Genom att titta på dessa får aktören något att bygga upp sin gestaltning av karaktären omkring.

Nedan följer en mall som du kan utgå ifrån:

Karaktärsmall

[Bakgrundshistoria]

Utseende:

Uppträdande:

Karaktärens namn:
Berättelsens namn: Metamorfos
Födelseår & ort:
Yrke/koncept:
Utbildning:
Bostad:
Religion/livsfilosofi:
Förarlicenser:
Sjukdomar:
Grupptillhörighet:

Ego    Kropp    Uppmärksamhet    Utstrålning
Skadechock    Smärtkapacitet

Färdigheter:
Specialisering:
Språk:
Kontaktnät:
Drivkrafter:
Karaktärsdrag: