…eller okej, första är väl att ta i. Jag gjorde den första skissen över byn redan på 90-talet, långt innan jag skapat Bortom, men den kartan hittar jag inte nu. Den var för övrigt färglagd med kritor – det var tider det!

Därför har jag gjort en ny skiss över Bremsvik, som kommer att spela en central roll i Metamorfos. Kartan kommer att snyggas upp senare  – såvida ingen känner sig manad över att göra en bättre karta, vilket inte bör vara särskilt svårt.

Skiss över Bremsvik