Tidigare har jag haft som policy att försöka göra åtminstone fyra uppdatering per månad, för att visa vad som pågår för tillfället. Det är inte bra och är något som jag tänker försöka ändra på. Intentionen är nu att åtminstone ha 12 uppdateringar per månad istället, kanske mer under mer intensiva perioder.

Förhoppningsvis kommer det att innebära ett skäl för er att besöka bloggen lite oftare samtidigt som ni får lite större insikt i de dagliga operationerna. Är det något särskilt ni känner vore roligt att läsa mer om så var inte rädd att säga till. Fråga och bli belönad! 😉