För tillfället sitter jag och går igenom de sista detaljerna kring Den femte kolonnen innan jag skickar över den till Tina Engström för layout. Varför det tar tid? Det är nämligen den delen av arbetet som jag gillar minst: kartorna.

Kartor är ibland viktiga för att skapa en tydlig översikt av visa platser. Sant att de är mer vanligt förekommande inom fantasyrollspel, men ibland är de även viktiga i rollspel förlagda till nutiden. Antingen som ett Speldokument eller som ett hjälpmedel för berättaren att greppa en plats uppbyggnad.

Så vad är det som jag finner mindre roligt med dem? Jag klarar av att skapa funktionella kartor som visar upp miljön, men jag tycker alltid att resultatet skulle kunna bli bättre än de blir. Jag vill skapa visuellt vackra kartor, men det är inte riktigt där min expertis ligger. Nåja, de blir i alla fall funktionella och fyller sitt syfte.Jag hoppas bli klar med dem under veckan.

Förresten, kolla gärna in krönika om det gamla skräckrollspelet Splatter, ett spel som jag var involverad i dess senare skede. Faktum var att berättelsen Julefrid ursprungligen var tänkt till just Splatter, även om det senareblev en berättelse till Bortom efter vissa revideringar.