Arbetet med Den illyriska epidemin går framåt. Just nu håller jag på med beskrivningen av en av flera tilltänkta platser i nästa års konventsberättelser. Det är en gammal gruva där lokalbefolkningen bryter sten till byggnaderna i staden.

Nu var ju just grottor ett förekommande drag i Den femte kolonnen som arrangerades tidigare i år på GothCon. Det gör att jag främst arbetar med att försöka skapa en annorlunda känsla för gruvan i Den illyriska epidemin. Det är en liten utmaning, särskilt eftersom det blott är en av många platser som är möjliga att besöka.Vad sägs annars om en gammal by? En tabubelagd skog? En mystisk plantage?

Jag har bollat en del med John A. Jonsson och lagt ut skrivandet av ett par speldokument till honom. Även Marie A. Sjödin har fått en uppgift, nämligen att beskriva klädbruket hos folket illyrerna närmare. Så för tillfället pågår arbetet på tre fronter. Mer uppdatering följer.