Först utkastet av Den fjärde kolonnen är klar och jag låter texten vila lite inför speltestet på fredag. Jag behöver dock ha något lätt att sysselsätta mig med och bestämde mig därför att redigera texten för Noas sista drag. Varför? Jo, redigeringen är mindre kreativt krävande och dessutom börjar Marie nu komma någon vart med Den femte kolonnen så hinner hon klart med den står hon ju utan jobb och så kan vi ju inte ha det. 😉

Inför arbetet med appendixet har jag insett att det krävs smärre justeringar i berättelsen för att förstärka den. Nåja, smärre och smärre. Marie tyckte de var rätt stora. Främst är det en ny introduktion som behövs göras. Istället för att börja med den tidigare akt 1 så är tanken nu att börja med akt 2 och uppleva den gamla första akten genom flashbacks. Vinsten i det är att gruppen kommer få en bättre sammanhållning än vad de fick tidigare.

Till och med Viktor Nyberg verkade tycka idén håller och det säger inte lite det. Viktor är nämligen den personen som spellett berättelsen flest gånger av alla – även mig själv. Den fanns som sagt var tillgänglig under tiden då Bortom var In the Dark, under namnet Legacy of Legion. Rätt många grupper prövade på berättelsen då och jag fick mycket positiv feedback.

Viktor gick dock steget längre. Jag tror han hade (och har än i dag) i stort sett hela berättelsen memorerad.

Vid redigeringen har mycket av informationen som funnits i frö dock blommat ut rejält. Det är nästan som om Noas sista drag blir en helt egen berättelse. Även för Viktor. 😉 I slutänden tror jag det är för det bästa. Berättelsen tycker jag blir starkare och den ligger mer i linje med vad jag vill göra med Bortom idag. Stämningen finns givetvis kvar, men handlingen blir mer sammanhållen än tidigare. Det är fördelen med att ha en klar bild om vad världen är till skillnad från, som jag gjorde då, att bara hitta på helt utan ramar.

Vi får se hur slutresultatet blir och om någon slår Viktors rekord, nämligen att spelleda hela fem akters berättelsen fler än tre gånger (plus ytterligare några starter). Känner du dig redo att axla utmaningen?