Många av de gamla berättelserna börjar jag att redigera texten, sen tänker jag på bilderna. Med Via Dolorosa gör jag tvärtom. Jag fick nyss en bild på Selene Spectre (förekom för övrigt även i Den femte kolonnen) från min illustratör, Linda Nilsson. Jag tänkte dela med mig av den.

Selene Spectre