Jag har nu återupptagit arbetet med Visioner och fantasier och börjar få en tydligare struktur över det. I den ämnar jag bland annat att ta upp tips som kan underlätta spelmötena. En av de sakerna som jag kommer gå närmare in på är konflikthantering, nämligen hur problem som uppstår i gruppen kan lösas.

Tycker du att det finns några problem särskilt borde belysas? Har du några tips på lösningar på problem som ofta uppstått hos dig? Skriv gärna då i kommentarerna eller på forumet!

Lite mer godis för er kring arbetet med modulen tänkte jag också släppa, nämligen självaste dispositionen. Visioner och fantasier kommer delas in i sex stycken kapitel, nämligen:

  1. Karaktären
  2. Aktören
  3. Berättaren
  4. Berättelsen
  5. Skärselden
  6. Akt 2 i Nattljus

Under kommande månad berättar jag mer om hur de olika kapitlen är tänkta så se till att hålla ett öga på på bloggen framöver!