Som utlovat tänkte jag under kommande tid gå in på de olika kapitlen i Visioner och fantasier. I dag börjar jag med det första kapitlet i boken som fokuseras på karaktären.

En av sakerna som beskrivs i modulen planterades faktiskt redan i Lögnens slöja. På karaktärsbladen finns nämligen något som heter ”egenheter”, vilket är en av sakerna jag tar upp i det här kapitlet. Det är ett sätt att skapa utmärkande drag hos en karaktär. Tanken är att genom att välja 1-2 egenheter får karaktärerna någonting som särskiljer dem från varandra. Egenheterna ger även en fördel såväl som nackdel i själva spelet. Tanken till att kombinera de båda i samma val är för att jag tycker det är mer intressant med personer som har styrkor såväl som svagheter. Istället för att bara plocka fördelar för en superkaraktär eller nackdelar för kunna maxa färdigheter eller egenskaper som i andra spel, ligger fokus istället mer på helhetsaspekter kring karaktären.

Övriga saker som återfinns i kapitlet är alternativt karaktärsskapande och karaktärsgrupper. Det första fokuserar på hur skapandet av en karaktär från Lögnens slöja kan varieras med alternativa metoder. Syftet är givetvis att tillgodose olika rollspelsgrupper men också ge en möjlighet att fördjupa sina karaktärer innan berättelsen startar. Karaktärsgrupper erbjuder en ram och motivering för grupper som annars har svårt att hållas ihop. Tanken är helt enkelt att som berättare slippa komma på både långsökta och orealistiska motiveringar varför en grupp karaktärer håller ihop.

Kapitlets grundtanke är att karaktärer ska få en tydligare bild om sin karaktär. Karaktären är trots allt mer än bara siffror på ett papper och med hjälp av kapitlet ska förhoppningsvis aktören få tips om hur den ska bli mer levande. Vill du diskutera kapitlet kan du göra det i kommentarerna eller på forumet.