Med Lögnens slöja inne hos Mindless Gaming har arbetet på Visioner och fantasier påbörjats. Jag vet att jag nämnt vad den handlar om tidigare, men jag tänkte ändå att det kunde vara på sin plats med en tydligare presentation av den.

Tanken med Visioner och fantasier är att tillföra något åt upplevelserna för både berättare och aktörer. Boken kommer bestå av fyra kapitel:

1) Karaktären: Tips till aktören hur hon kan göra sin karaktär mer intressant och rolig, men även hur hon kan bidra för att göra spelmötena roligare.

2) Berättaren: För berättaren finns tips hur hon göra sitt berättande mer färgstarkt och även vad hon bör tänka på då hon skapar en berättelse.

3) Berättelsefrön: I det här kapitlet presenteras material som berättaren kan lägga in i sina pågående berättelser – eller skapa berättelser kring om så önskas. Vad som hittills är klart att det kommer beskrivas är Leo Less Inn, ett mycket udda hotell i San Sebastian.

4) Berättelse: Sist i boken återfinns fortsättningen på berättelsen Nattljus från Lögnens slöja.

För tillfället skriver jag på kapitel 2 och det som jag fokuserar mig på nu är hur stämning skapas kring spelbordet av berättare och aktörer. Har du några tankar eller åsikter du vill bidra med? Kolla in på vårt forum och lämna din åsikt där!