Som ni säkert ser har bloggen genomgått nästa fas i sin uppdatering. Kontrasterna har blivit skarpare för att underlätta läsandet och en bild har lagts till för att lätta upp all text. Bilden föreställer ett solöga, en symbol som förekommer inom Bortoms värld.

Solögat är tecknad av Christoffer Saar, den andra illustratören till rollspelet Bortom: Lögnens slöja. För att ge er en bättre koll på hans teckningsstil kommer jag under nästa vecka lägga upp ett bildexempel, precis så som jag gjorde med Reine Rosenberg.

Jag har även lagt upp en serie-sektion där du kan finna Daniel Thollins Loves Intolerable Pain.