Alla grupper har sin egen jargong och rollspelsvärlden är inget undantag. I Sverige är det allmänt accepterat med uttryck som spelledare, rollperson och äventyr för att nämna några av dem. Då jag skapade Bortom så tog jag inte den gamla terminologin slentriamässigt med mig. Istället ifrågasatte jag dem och försökte komma fram till vad jag ville få ut av termerna.

I denna post ämnar jag att försöka förklara varför vissa val gjordes som fick mig att avvika från den mer traditionella terminologin.

Låt oss först ta en titt på några av Bortoms olika termer och se vad de motsvaras av i vanliga fall, innan vi går vidare till varför jag valt att gå en annan väg.

  • Akt = del (i kampanj)
  • Aktör = spelare
  • Berättare = spelledare (SL)
  • Berättelse = scenario/äventyr eller kampanj
  • Karaktär = rollperson

Den vanligaste benämningen på handlingen som upplevs av deltagarna är äventyr, även om scenario är något som blivit nästan lika vanligt. Äventyr signalerar i mina ögon att det finns något att uppleva, vilket inte är något fel i sig. Det känns dock inte helt rätt för Bortom, som handlar om att förtälja en berättelse för deltagarna. Givetvis kan resultatet bli en upplevelse, men just berättelse passar väl ihop med viljan att förtälja och förmedla budskap.

Just den intention fick mig att använda berättare, istället för spelledare. Intentionen är inte att leda spelet, utan snarare att få deltagarna att visualisera berättelsen. Av samma skäl valde jag aktör istället för spelare. Det handlar inte om att spela en roll, det handlar om att ta en roll och göra den till sin egen. Ungefär så som skådespelare gör inom film, teve och teater. Liknelsen till den industrin var också varför jag skippade den vanliga termen ”delar” när vi talar om längre berättelser och använde mig av en mer branschtraditionell term, nämligen akt.

Som säkerligen framgår så är valen av mina termer grundade i ett faktum, nämligen berättelsen (och då inte vad som vanligen kallas för äventyr). Intention med Bortom är som jag sagt tidigare att förtälja en berättelse och den intentionen har jag velat skildra även i valet av termer.

Och appropå berättelse, så är det dags för mig att avrunda detta blogginlägg. Jag ska snart iväg till Skärselden tillsammans med min speltestgrupp. Ett utmärkt, nördigt sätt att spendera sin födelsedag på… 😉

PS. Har du tankar, frågor eller åsikter om termerna? Ställ dem gärna på vårt forum.