Klockan var en bit efter fyra i natt då jag äntligen kunde ta och stänga ned ordbehandlingsprogrammet. Jag hade nått det första delmålet med Noas sista drag. Samtliga fem akters scener (inklusive stämningstexter) är nu färdigredigerade och har skickats över till Marie A. Sjödin för korrektur. Det bör ge henne något att göra under sommaren att gå igenom de 99 sidorna.


Härnäst står de olika appendixen på tur för språklig och strukturell bearbetning. Dessutom kommer jag skära ned på överflödiga detaljer från de gamla akterna. Ett exempel var att utförliga spelvärden återgavs på personer som knappt hade med berättelsen att göra. Den nya praxis som jag använder mig av är att de viktigaste egenskapena anges – om några värden behövs alls. Varför? För att de i många fall är överflödiga och lägger fokus på fel saker.

Appendixen kommer jag troligen inte att göra något med förrän efter semestern, som jag går ut på i nästa vecka. Då bär det nämligen av till de norrländska urskogarna där mina kreativa batterier skall fyllas på. Dessutom har jag en massa referensmaterial att läsa in mig på. Men just i dag känns det skönt att ha slutfört ett delmål i alla fall.