Genom historiens gång har rykten gått om en magisk karta ritad på djurhud. Den sägs besitta kraften att leda dess ägare till den plats hon önskar besöka – oavsett var i världen den ligger. Artefakten, Onesiphoros karta, försvann för mycket länge sedan, men folk söker fortfarande efter den. Vad som är än värre, är att många av sökarna efter artefakten förefaller ha mycket mörka hjärtan…

Onesiphoros var en grekisk sofist, som till skillnad från många andra inte reste omkring för att hyra ut sina tjänster som retoriker. Egentligen var han inte heller en retoriker, utan delade bara deras åsikt om att allt var relativt utifrån vilket synsätt man valde. Onesiphoros drevs nämligen av upptäcktarlust och sökte finna nya perspektiv att betrakta världen utifrån. Det var det enda sätt på vilket man kunde få någon sorts insikt enligt honom.

De rykten som lever kvar om honom är dock inte särskilt smickrande. Trots att folk tycks ha respekterat honom, så kan han omöjligt vara så berest som han påstod sig vara. Forskare har nämligen slagit fast att Onesiphoros inte kan ha lämnat sin hemstad Aten under särskilt långa perioder. Man har tillskrivit hans stora kunnande och anslag på sin omgivning som en bländande retorik. Antagandet verkar inte helt otroligt, då Onesiphoros var bekant med den största av alla retoriker, nämligen Gorgias.

Exakt vad som hände Onesiphoros är okänt. Man har hittat en skrift som kallats för ”Onesiphoros avsked”, vilken delvis ger sken över händelsen. Större delen av texten är förstörd, det man har kunnat uttyda är följande:

”Jag har stirrat djupt in i världen och sett den för vad den verkligen är. Jag har sett den ur olika perspektiv och oavsett hur jag än vrider och vänder på saken förblir den densamma. Det skrämmer mig. Den finns bara en plats kvar att bege sig till. Jag ämnar färdas dit tillsammans med vänner till min vän. Jag fruktar att jag inte kommer att överleva, vilket gör att jag lämnar min värdefullaste ägodel till Gorgias. Min karta, den som osvikligen för en person vart denne än önskar. Det får bli mitt arv till världen.”

Det är dock inte känt vart Onesiphoros menade att han var på väg eller om han kom fram. En del menar att han syftade på Hades och tog livet av sig. Andra menar på att Onesiphoros begav sig ut på en färd österut och aldrig mer hördes av. Sedan finns det en stor majoritet som tror han var en skrävlare som dog i sitt hem under stillsamma former och omständigheter.

Oavsett vad hans öde var, så återstår endast en sak som han är ihågkommen för. Den artefakt som han skapade, Onesiphoros karta. Artefakten består av någon slags djurhud och är i utvikt format en meter bred och en halv meter hög. På den finns ingenting utom några grekiska bokstäver nedtecknade, som tillsammans bildar namnet Hermes.

Exakt varför Hermes namn står skrivet där vet man inte. Den troligaste förklaringen är att Onesiphoros dyrkade honom och därför helgade kartan till gudens ära. Resonemanget är logiskt, men det finns inget bevarat om Onesiphoros gudstro som stödjer det.

Varför kallas den då för Onesiphoros karta om den är blank bortsett från en inskription med guden Hermes namn? Det sägs att den som har Onesiphoros karta i sin ägo alltid kommer fram till den plats dit hon önskar sig. Exempelvis påstås att Christopher Columbus var i besittning av kartan då han fann Amerika. Han skulle ha funnit en väg till Indien som han föresatt sig att göra, om han faktiskt lärt sig använda kartan korrekt. För det är något som legenden inte talar högt om – hur den skall användas.

Få känner till exakt hur den skall användas. En del menar med att det räcker att dela Onesiphoros tro på Hermes, andra menar att det kräver att man spiller sitt blod på kartan. Ingen är säker på hur kartan exakt skall användas. Onesiphoros lämnade inga ledtrådar om den saken.

Onesiphoros använde själv kartan för att han skulle kunna resa över världen. Inte bara till fots, utan han kunde faktiskt ta kartan i sina händer och tänka på platsen där han ville uppenbara sig. Han transporterades dit på ett ögonblick. I dag besitter kartan inte längre den kraften, utan är begränsad till att låta folk instinktivt känna vad som är rätt väg.

Kartan har dock, både då som nu, ytterligare en förmåga. Det sägs nämligen att den kan leda folk till platser där barriären mellan vår värld och andra dimensioner är svag. Dessa platser är kända för att vara enklare att utföra ritualer som åkallar onämnbara väsen till vår värld. Sökandet efter kartan har med andra ord engagerat allsköns skumma individer och sekter genom historien. Kartan må vara glömd eller gömd någonstans, men dagen då det blir allmänt känt att den återfunnits, är dagen som upphittaren kommer få besök. Folk hungrar efter kartan och möjligheterna den ger…