LeviathanOmslag

Leviathan recenseras av Åsa Roos och hon är ”fullkomligt begeistrad” över spelet som har ”så mycket potential att jag bara vill samla ihop min spelgrupp och kasta mig ner under vattenytan med en gång”. I synnerhet spelmekaniken hur basen och dess utmaningar/hot fungerar finner hon intressant. Åsa understryker också att kapitlet för berättaren är väldigt matig och att många av tipsen även kan användas till andra rollspel.

Den värsta invändning hon hade mot Leviathan var att det kunde vara svårt att hitta i boken med enbart källförteckningen som hjälp. Jag kan förstå och nicka instämmande. Hade vi haft mer tid innan GothCon hade vi skapat ett index, men det är ett väldigt tidskrävande arbete och tiden fanns tyvärr inte för det. Ska man göra något ska det göras ordentligt.

Leviathan tilldelas betyget 15 av 20.  Hela recensionen återfinns i Fenix 3, 2014 som just nu finns ute i handeln.