Robert delar i dagens lucka med sig av ett berättelsefrö som kan vara starten för en helt ny berättelse, genom att knyta samman många av julkalenderns tidigare luckor.