Bakom dagens lucka presenterar John hur köld kan användas som en fara under ett spelmöte. I bloggposten där denna lucka återfinns, har Robert även delat med sig av hur du hanterar köld i spel.

Köldregler

Att bara ge sig ut i vildmarkens kyla är inget som görs om karaktärerna vill överleva en längre tid. I så fall kommer de att frysa ihjäl rätt omgående, då deras smärtkapacitet kommer att sjunka allt eftersom tiden fortgår. Se nedanstående tabell över förlusterna:

 • Nollgradigt: 1 smärtkapacitet/timme.
 • Ned till -5: 1 smärtkapacitet/halv timme
 • Från -6 till -10: 1 smärtkapacitet/kvart
 • Från -11 till -20: 1 smärtkapacitet/femte minut
 • Från -21 till -30: 1 smärtkapacitet/minut
 • Från -31 och nedåt: 2 smärtkapacitet/minut

I början av smärtkapacitetsförlusten obehaglig. Karaktärerna känner hur kroppen fryser och det sticker i huden, men ju mer smärtkapacitet de förlorar desto mer behagligt blir förlusten. Berättaren bör försöka beskriva platserna som allt mer inbjudande att vila eller att dröja sig kvar vid. Kylan uppmuntrar nämligen till att karaktärerna ska bli kvar ute i kylan, för ju längre de är där desto närmare döden hamnar det. Då smärtkapaciteten når 0 fryser karakatären ihjäl. Det är ingen obehaglig död, utan troligen ett av de mest behagliga dödsfallen de kan få. Allt känns avslappnat, varmt och behagligt då de slumrar in.

Det går emellertid att försöka förbereda sig för kylan på diverse sätt: rätt utrustning, kläder och liknande. Det görs genom ett slag med ego + överlevnad, där svårighetsgraden beror på hur kallt det är ute:

 • Nollgradigt: Inget slag behövs. Aktörernas beskrivningar räcker.
 • Ned till -5: Rutinmässigt slag
 • Från -6 till -10: Lätt slag
 • Från -11 till -20: Svårt slag
 • Från -21 till -30: Mycket svårt slag
 • Från -31 och nedåt: Absurt slag

Får karaktärerna ett marginellt misslyckat slag kommer de kunna tillbringa 5 minuter ute i kylan innan smärtkapaciteten börjar försvinna, 30 minuter om det är ett lyckat slag och 1 timma om det är ett perfekt slag.