I lucka 6 återvänder John A. Jonsson och pratar om vad snöblindhet är och hur det kan användas i berättelser.