Bakom dagens lucka får vi besök av Christoffer Hagström, som tidigare medverkade i Bortom: Bortom #11. Han delger oss några tips och tankeställningar om fraktionen The Society of Metaphysical Research.

Länkar

Visioner och fantasier
The Debunking handbook
Skeptoid
Debunker
The Skeptics Society
Scientific Skepticism
Blod och pussel