Efter ett intensivt arbete under slutet av förra året hann jag slutligen färdigt med det första utkastet på Leviathans regler. Under början av det här året har jag lagt min energi på att sammanställa det i ett läsbart format (och kompletterat ett par mindre områden jag missat). Idag är jag äntligen klar med arbetet!

Jag söker nu efter intresserade speltestare. Främst är det tre olika delmoment som jag söker feedback på: skapandet av basen, skapandet av karaktärer och den dynamiska dramaturgin. De två första kan folk ge feedback på utan att faktiskt spela spelet (utan bara skapa baser och karaktärer), medan den dynamiska dramaturgin främst behöver användas praktiskt. Själva dokumentet ligger på cirka 60 sidor i Garamond storlek 12.

Är du intresserad av att speltesta Leviathan – i någon form – kontakta mig på info@bortom.nu eller här i kommentarerna. För de som faktiskt tar sig tid att spela Leviathan och kommer med konstruktiv kritik lovar jag att skrapa fram någon liten bonus då spelet väl släpps.