I dagens lucka besöker vi Leoless Inn, ett av San Sebastians mer bortglömda hotell. Bidraget kommer från Emil Westholm.

Leoless Inn

På en bakgata i La Alegrias sämre kvarter ligger ett slitet och smutsigt gammalt tegelhus från början av 1900-talet. Fasaden var en gång vitrappad men det har nu spruckit upp på flera håll och tillsammans med det förut så röda teglet har nu den vita fasaden ett svartbrunt lager av damm och smuts som åsamkats av ålder, väder och föroreningar. De flesta människor som rör sig i dessa kvarter går förbi hotellet utan att lägga märke till den nedslitna inskriptionen som finns ovanför dörren: ”’Leo Less Inn’ since 1903”.

Leo Less Inn är ett hotell för mer eller mindre permanenta gäster som alla lever var för sig i sina egna rum utan någon egentlig kontakt med varandra. Den enda som de har kontakt med på hotellet är är den nuvarande ägaren Mr. Edison, som även driver hotellet.

Känslan man får då man besöker Leoless Inn är svår att beskriva. Det är någonting obeskrivligt mystiskt med den. Vissa tror att det har att göra med händelserna fredag den 13, 1913 – dagen för hotellets 10-års jubileum. Någonting hemskt hände då i rum 13 och sedan dess har den dörren alltid varit stängd. Faktum är att det är den enda dörren som fortfarande är kvar i sitt originalskick. Mr. Edison hävdar att det bara är trams och skrönor om man frågar honom. Det var bara något som hans föräldrar hittade på för att skrämma honom som barn. Trots det vägrar Mr Edison att släppa in någon där, än mindre gå in där själv.

Leoless Inn,