Bakom dagens lucka finner vi en rapport om hur John A. Jonsson har använt Visioner och fantasier till Eon med ett riktigt minnesvärt resultat för sina aktörer.

Då jag skrev Visioner och fantasier var det för att dela med mig av tips och berättartekniker som jag skaffat mig under min långa tid som berättare. Tanken är att få rollspelare att börja tänka på hur man kan använda rätt enkla medel för att skapa minnesvärda berättelser.

Mycket av tipsen som jag ger i boken är väldigt enkla att använda till andra rollspel. Det var förstås en baktanke, men det känns alltid skönt att se att det faktiskt fungerar riktigt bra. Ett bevis på det är John A. Jonsson.

John spelleder just nu Eon i en egenskapad värld som heter Enordien. Eon är ett regelsystem som skiljer sig drastiskt från det regellätta Bortom. Tack vare användandet av Visioner och fantasier har dock lyckats skapa en berättelse som står ut mot andra Eon-kampanjer.

Han har byggt upp krönikan ett par karaktärer som dras in i hovintriger. Han använder sig flitigt av statister som aktörerna får gestalta. På så sätt får aktörerna uppleva hela konflikten, samtidigt som de får bli delaktig i skapandet av den. Eftersom de gestaltar viktiga personer får aktörerna en chans att påverka hovintrigerna och tillföra egna saker i den. På så sätt blir hela berättelsen intressantare för dem, eftersom de själva hjälpt utveckla den.

Genom relativt enkla medel, som presenterades i Visioner och fantasier, har John skapat en berättelse som redan etsat sig in som minnesvärd hos aktörerna – även om de är långtifrån klar. Det behövs inte många drastiska medel för att skapa en fantastisk berättelse. Ibland räcker det att fokusera på enklare detaljer.