Jag har påbörjat planering för den kommande Gaias hjärta. Boken går in på hemligheterna och den bakomliggande mytologin till Bortom. Boken kommer att avtäcka många de stora grundläggande sanningarna i Bortom, så som hur skapades världen och människan? Av det skälet är den främst riktad till berättare.

Några av komponenterna som Gaias hjärta kommer att innehålla är:

  • Kosmologin
  • Själen
  • Drömmar
  • Metaplotten
  • Sista akten i Nattljus

Kosmologin skildrar de grundläggande byggstenar som världen är skapad utifrån i Bortom. Skapelsemyten presenteras och hur den hänger ihop med mänsklighetens historia. Själen är vad som egentligen är en människa (till skillnad från den fysiska kroppen), och de som vinner djupare insikt i den tar ett steg närmare sitt sanna syfte. Även drömmarna är en del av själen och har använts i flera av berättelserna till Bortom. Nu presenteras drömmarna med förslag på hur berättaren kan använda dem praktiskt i spel tillsammans med sanningen om vad de egentligen är.

Bortom har en metaplott som löper som en röd tråd i de officiella modulerna under tidsperioden för ”lögnens slöja”. Flera berättelser har redan berört det under begreppet ”Tystnaden”. I modulen förklaras det exakt vad Tystnaden är och hur du kan använda eller undvika metaplotten i dina egna berättelser.

Givetvis kommer upplösningen på Nattljus (vars första akter fanns med i Lögnens slöja och Visioner och fantasier) också att finnas med.

Ytterligare saker som jag funderar på att ta med är:

  • Magi
  • Bestiarium
  • Berättelsefrön

Det är redan etablerat att magi existerar och att det inte har något med själen att göra. Jag funderar att inkludera hur de fungerar i Gaias hjärta, men en möjlighet är att de får en egen expansion framöver istället.

Med bestiarium menar jag inte att rada upp listor på olika monster (så som fanns i Lögnens slöja), utan istället beskriva en specifik antagonist – vilket kan vara mänsklig eller omänsklig – som sedan kan användas direkt i spel av en berättare. Tanken är helt enkelt att de kan användas som ett berättelsefrö, vilket för mig in på nästa punkt: berättelsefrön. Här kan allt från en mystisk plats till en specifik händelse inkluderas. Tanken är att de ska presentera berättaren för en stämning och idé som hon kan använda till sina egna berättelser.

Det är mina initiala tankar, men jag skulle gärna höra vad du skulle vilja se i Gaias hjärta? Vad vill du ha i en bok som presenterar världens hemligheter?