vofMånga tror att bara för man spelar ett skräckrollspel innebär det att man måste ha med olika monster för att skapa skräck. Det är dock långt ifrån sanning.

I Bortom kan du skapa många olika berättelser där monster saknas. En idé som jag nyligen såg var på bloggen Lunnes liv.

Idag under söndagen har jag börjat skriva på en kampanj till Bortom: Lögnens Slöja. Jag har skippat det övernaturliga och siktar istället på att skrämma karaktärerna genom att sätta dem som medborgare i en svensk totalitärstat.

Här är det inte monstret som blir antagonist till karaktärerna, utan istället verkar det som de blir ett offer för en institution. En form av ansiktslös ondska som är svår att bekämpa. Det här är ett tydligt exempel på en sorts berättelser som Bortom är mycket användbar att skapa berättelser till. Ibland är människans egna ondska det absolut värsta som man kan uppleva.

Just den här sortens berättelser kommer också beröras närmare i Visioner och fantasier. Där delas berättelserna in in fyra nivåer, varav de två lägsta specifikt är avsedda för berättelser där få eller inga monster förekommer. Istället ligger fokus på människan som antagonist.