Efter att ha klarat av speltest nummer två så har jag arbetat intensivt med Det illyriska blodet, särskilt sedan GothCon sagt att deadlinen står inför dörren. Faktum är att berättelsen nu är klar. En del är dessutom redan korrekturläst eftersom jag skickat över stycken till Marie A. Sjödin under skrivstadiet då de blivit färdiga. Nu är det bara några detaljer kvar hur karaktärerna och speldokumenten ska layoutas till GothCon.

Så hur gick speltest två då?

Intrycken jag fick från det första speltestet visade sig stämma. Berättelsen håller ihop precis som jag kände vid första spelmötet. Min intention är som sagt var att erbjuda en stor sandlåda där någonting händer oavsett vad karaktärerna går. Ibland små händelser, ibland stora. Karaktärerna får gott om möjlighet att prioritera vad som blir viktiga för dem. Hjälper de folk eller försöker de sko sig på dem? Försöker de bygga för framtiden i hopp om att bli friska eller lever de livet som om det var deras sista dagar?

Jag såg vissa tendenser till att en del platser var något mer vanliga att besöka än andra, så jag har stuvat om lite i berättelsen så att vissa platser ska kännas lite mindre attraktiva vid första anblicken. Trots allt ska det för aktörerna inte kännas att man ”måste” besöka vissa platser. Alla ska ha sin egen lockelse helt enkelt.

Det finns ett antal platser, men framför allt mängder med vanligt folk, som alla har sin egen relationen till riket och sjukdomen. Var och en är tänkt att ge upphov till sin egen berättelse och sina egna dilemman. Ambitionen finns att skapa en riktigt varierad berättelse och jag hoppas att aktörerna på GothCon kommer att tala med varandra om berättelsen. Först då kommer jag se om jag verkligen lyckas med ambitionerna.