Då jag skrev Bortom: Lögnens slöja var det med ett tydligt designmål. Reglerna skulle vara snabba att förstå och använda, lagom enkla för att skapa en bra stämning utan att tyngas ned av regler. Jag är en sådan som föredrar ett regelsystem som ger en heltäckande grund men som låter berättaren fokusera på berättelsen, istället för på reglerna. Målet uppnåddes och togs emot väl av recensioner och feedback att döma.

Med det sagt, enkla och snabba regler tilltalar inte alla. En del vill ha lite mer detaljerade regelsystem. En av dem är Tobias Jensen, en gammal bekant som en del från In the Dark-tiden är bekant med. Tobias plockade nyligen upp Lögnens slöja från butikhyllorna och läste igenom det. Han blev inspirerad och har nu börjat planera för en Bortom-berättelse.

Skillnaden mellan honom och mig är att han föredrar lite mer detaljerade regelsystem. Det var dock inte någonting som hindrade honom från att använda Bortom som utgång för sin berättelse. Han hade en ganska fin idé om hur det kunde göras mer enkelt utan att förändra särskilt mycket.

För varje poäng du köper i en färdighet får du lägga den på en sub-färdighet. Alltså, köper du 4 i språk kan du sätta 2 poäng på svenska och 2 i engelska eller 4 i grekiska. Sedan använder du sub-färdigheten när du slår för ett slag. Principen i sig kan appliceras på samtliga färdigheter. Exempelvis så här:

Avståndsstrid: Välj olika vapen som karaktären behärskar.

Empati: Välj de grupper av människor som karaktären lärt sig bedöma känslor hos, till exempel poliser, brottslingar och så vidare.

Informationssökning: Vad för metoder behärskar karaktären? Intervjuer? Bibliotekssökande? Google? Välj en sub-färdighet för varje metod.

Kommunicera: Vilka tillvägagångssätt behärskar karaktären för att övertyga? Övertala, muta eller ljuga är några exempel.

Kontaktnät: Karaktären väljer en sub-färdighet för varje grupp som han vill kunna använda kontaktnätet för.

Köra: En sub-färdighet per fordon.

Medicin: Vad för medicinskt kunnande har karaktären? Obduktion? Psykologi? Toxikologi?

Närstrid: Precis som vid avståndsvapen, fast för närstrid.

Ockultism: Välj vilken form av ockultism som karaktären är beläst i. Satanism, spiritism eller wicca är några exempel.

Rörlighet: Någon form av idrott eller fysisk aktivitet väljs som sub-färdighet, exempelvis klättring, löpning eller simmning.

Spaningsteknik: Exempel på lämpliga sub-färdigheter är spaning, hålla sig gömd eller leta.

Språk: Välj vilka språk karaktären behärskar.

Stridsvana: Beskriv vilka stridssituationer som din karaktär är van vid.

Studieämnen: Vad för akademiska områden behärskar karaktären? Historia, kemi eller matematik är några exempel.

Teknologi: Beskriv vad för sorts inriktning karaktärens kunskaper har. Är det datorer, säkerhetssystem eller reparationer?

Uttryckelseförmåga: Vad är din karaktärs specialitet att uttrycka sig inom? Byråkratiska rapporter? Dikter? Litteratur?

Överlevnad: Välj vad för sorts miljöer som din karaktärer behärskar att överleva i eller vilka djur/växter hon har kännedom om.

Med tanke på att det blir fler färdigheter kan det vara värt att låta sub-färdigheterna ha normal färdighetskostnad, medan de övergripande färdigheterna får fördubblad kostnad. Antalet erfarenhetspoäng efter varje spelmöte bör även de fördubblas. En generell riktlinje skulle också kunna vara att en sub-färdighet aldrig får vara högre än färdigheten den baseras på.

Ovanstående tankar är helt ospeltestade idéer och baserar sig i grunden på ett exempel som Tobias kom med då vi diskuterade Bortom. Jag kommer inte använda dem, men det kanske finns fler personer som Tobias som vill ha lite mer detaljerade regler. I så fall kan det här vara en lösning. Testa det på egen risk!

Har du några egna tankar som kan komma Tobias tillgodo? Tveka inte att skriva kommentarer nedan.