När jag skrev tipsen till aktörer och berättare i Visioner och fantasier kände jag att det vore bra att ha några betaläsare med andra åsikter än mig själv. Jag fick tack i några personer som gav sina åsikter och perspektiv, vilka i vissa fall var rätt annorlunda än mig själv. I slutänden tror jag att det hjälpte till att stärka kvalitén på tipsen eftersom jag fick se det från flera olika vinklar.

En av betaläsarna var Mikael Bergström, mer känd som krank på diverse forum. Det känns skönt när han i en diskussion på Rollspel.nu säger följande:

Eller så kollar du på Bortom, det finns faktiskt skitbra tips där och i dess supplement.

Vad för tips är det som är skitbra? Jo, just om saker som berättare kan utnyttja i sin berättelse och vad aktörer kan tänka på vid rollgestaltning. Intentionen är, som jag sagt tidigare, just det. Kan råden och tipsen tillföra något till spelmötena så vet jag att jag lyckats med boken.