Efter att ha städat undan alla spår av jul och avklarat allt firandet har jag kommit igång med Visioner och fantasier igen. Jag har skickat iväg kapitel 3 för korrekturläsning nu och håller på med kapitel 5.  Kapitel 5 är den andra akten i berättelsen Nattljus.

Vad hände med kapitel 4? Jag har inte glömt bort kapitlet, men det ska läggas till lite mer information i det. Därför tar jag hand om det sist så korrekturläsaren kan gå igenom det andra materialet först. Fokuset i kapitel 4 är nämligen berättelsen. Där kommer mer konkreta tips på vad som ingår i en specifik Bortom-berättelse att finnas.