Jag har lagt upp en sida som listar en del inspirationskällor som kan vara intressant om du undrar vad stämningen i Bortom handlar om. Ledorden? ”Mystik och skräck med karaktären i fokus”.