Efter en lång tid sedan del 1 och del 2 är det nu dags för nästa inblick i Visioner och fantasier. Arbetet pågår just nu frenetiskt med modulen och det tuffar på tyvärr lite saktare än jag skulle vilja önska. Boken har dock växt lite och gått in mer på djupet över vissa saker, något som gjort den ursprungliga dispositionen inaktuell.

Vad är det som förändrats? Jo, kapitlet om Skärselden har strukits eftersom både kapitel 1 och 4 växt i omfång. Troligen kommer det presenteras som gratismaterial på nätet då det beger sig, såvida det inte det blir plats över i Gaias hjärta.

Nå, över till kapitel 3. Det hela börjar med allmänna råd till dig som berättare. Vad bör du tänka på när du ber om tärningsslag? Hur fördelar du tid till de olika aktörerna? Tanken är helt enkelt att ge grundläggande tips i synnerhet till de som är nya till rollspelshobbyn. Förhoppningsvis kan råden även skapa reflektioner hos rollspelare som hamnat i ett slentrianmässig rutin.Vi alla mår bra av att skakas om ibland.

Efteråt följer en del berättartekniker och vad som man bör tänka på vid användningen av det. Exempel är hur man gör klipp i en scen och vad för möjliga klipp det finns tillgängliga. Även saker som framåtblickar och tillbakablickar diskuteras närmare här. Därefter följer ett stycke om hur du skapar stämning i berättelsen med exempelvis speldokument och rekvisita. Efter det går texten djupare in på miljöskildringar och hur du kan använda de fem sinnena för att skapa en mer varierad och nyanserad beskrivning för aktörerna.

Ett mindre stycke om påverkan föregår texten om vad du bör tänka på vid skapandet av berättarpersoner. Ett par schabloner anges också här tillsammans med deras traditionella dramatiska funktioner. Kapitlet avslutas sedan med mer konkreta tips hur du skapar skräckstämning och gör dina aktörer rädda.

Förhoppningsvis ska berättaren efter att ha läst igenom kapitlet fått en hel del uppslag på hur hon kan förändra och utveckla sitt rollspelande. Tanken med kapitlet är nämligen just det. Det och att fånga lite av känslan kring Bortom givetvis. Särskilt berättarteknikerna är värda att hålla i åtanken vid skapandet av berättelser inom Bortom.