Jag tänkte fortsätta kapitel två i artikelserien för Visioner och fantasier. I den första tog jag upp karaktären och nu fortsätter jag med aktören.

Vanligen finns det en tydlig uppdelning mellan aktörer och berättare i moduler till rollspel, även om aktördelarna ofta egentligen bara betyder karaktär. För mig så ville jag ha en åtskillnad mellan just karaktärerna och aktörerna eftersom det trots allt är två separata saker.

Där kapitel 1 fokuserade på den som upplever berättelsen på ett diegetiskt sätt, så fokuserar kapitel 2 snarare på det icke-diegetiska. Alltså, fokuset ligger på hur man utanför berättelsen kan bidra för att göra den mer intressant. Till exempel öppnas kapitlet upp med råd om hur du kan visualisera din karaktär i spelet med en del tips och råd.

Det är dock inte bara rena praktiska tips på hur man spelar, utan kapitlet tar även upp saker som ser till vad man som aktör bör tänka på för att underlätta berättelsen. Kapitlet fortsätter med att ta upp vad man som aktör bör tänka på när man kommer in med en ny karaktär i en redan existerande grupp liksom vad man som aktör kan bidra med för att göra berättelsen mer intressant. Dessutom så avrundas kapitlet med ett stycke om vad man kan tänka på rörande hantering av eventuella konflikter som uppstår inom gruppen.

Kapitlet introducerar också nya dramaturgiska tekniker att användas i berättelsen. Exempel statisterna och inre monologerna som gör att aktörerna kan fortsätta spela även om deras karaktärer inte är där. En annan sak som tas upp är gruppsamtalen, vilket kort och gott ger en möjlighet till att spara in tid vid tillfällen där karaktärerna vanligen får information enskilt. Fler sådan här tekniker presenteras i andra kapitel också, men de här knutna till aktörernas förståelse så att de bör känna till det för att det ska fungera smidigt.

Grundtanken med kapitlet är helt enkelt att ge aktörerna någonting att tänka kring sitt spelande i syfte att få dem att förhöja spelupplevelsen.  Har du åsikter eller kommentarer på vad som borde finnas med? Ta upp det i forumet eller här i kommentarerna.