Tekniskt sett har jag redan skrivit en speltestsrapport, men eftersom jag skrivit om stora delar av berättelsen kommer här en ny. Grundstommen är kvar men vistelsen ute i träsket hade berikats med mer spännande händelser och ger större stämning än vad ursprunget gav. De olika platserna hade helt enkelt fått en rikare historia som kan tillföra mer stämning.

Kräftfeber är skrivet till årets LinCon med tre medföljande karaktärer. De används under spelmötet och balansen mellan dem visade sig vara mycket lyckad. Dania Cruz som den rationella kvinnan, Nate som den troende mannen och slutligen den öppna, men vardagliga, pensionären José Valderama. Deras olika mål och agendor fungerade bra i speltestet så jag är rätt nöjd med dem. Överlag är jag rätt nöjd med hur berättelsen blev i slutänden.

Som jag skrev tidigare är berättelsen dock konstruerad för att efter konventet kunna användas av vanliga karaktärer. De medföljande karaktärerna kommer då att bli berättarpersoner istället (eventuellt försvinner Nate då karaktärernas roll fyller samma syfte som hans).

Faktum är att jag under skrivandet fått det klart för mig att länka samman det med Nattljus. Det går med andra ord att spela Kräftfeber efter att man klarat av Karma. Berättelsen är visserligen inte en del av Nattljus, men den tillför information åt karaktärerna som kan fördjupa deras förståelse för handlingen.

Kräftfeber kommer troligen också att bli en berättelse i tre akter, men när de blir klar återstår att se. Möjligen för framtida konventsberättelser?