Rollspel.nu fick jag frågan om omslaget. Personen tyckte att omslagets gotiska stämning inte stämde med vad denne uppfattat som spelets stämning. Jag besvarade det ganska utförligt och tänkte att det kunde vara av intresse för er att läs.

Visst kan du spela gotisk skräck om du vill med Bortom, men det är inte riktigt det huvudfokus som spelet har, så nej. Du har inte missförstått stämningen (eller, jag tror inte det – jag vet ju inte hur du tolkat att det ska vara, men du får gärna säga hur 😉 ).Jag kan ge dig min tankegång kring omslaget. För mig ska ett omslag ha följande i sig (inte nödvändigtvis i den ordning jag skriver dem): det ska vara säljande, det ska vara symboliskt och det ska relatera till spelet, vilket för mig till ett sammanknutet resonemang nedan.

Säljande: Många skräckrollspel (i alla fall här i Sverige) kör på det svart-röda färgerna, med inslag av lite vitt. Jag ville göra någonting helt annorlunda än det och särskilja mig från t.ex. Kult. Efter att sett omslaget till TV-spelet Obscure så såg jag hur de arbetade med det vita som grund och det tilltalade mig, så jag tänkte att det var helt möjligt att använda det vita för att stå ut mot andra spel i den svenska genren.

Sedan är ju också frågan om vad som är intressant som motiv? Vad kan locka en spontanköp av spelet? Du kan ju fylla omslaget med naket eller strid för att få ett mer säljande omslag, men det kändes som föga tilltalande eller sammanhörande med spelet. Istället valde jag att sätta fokus på en varelse och en, förhoppningsvis, lite hotfull stämning där varelsen betraktar ett ensamt, isolerat hus. Vad finns där i huset? Vad är på väg att ske? Det är lite sådana tankar som jag vill ha där – helt enkelt utsattheten och att tankarna går igång.

Då är frågan vad som lämpar sig för motiv? Det för oss in till…

Symbolisk: Spelet heter Bortom: Lögnens slöja. Vad kan bäst symbolisera en dimma? Jo, en verklig dimma. Det går väl ihop med tanken om det vita. Människans okunskap om det övernaturliga gör att bilden inte ses helt klart, den är diffus. Som du ser finns någonting på framsidan, men det är halvt slukat av dimman. Vi ser inte bilden klart och tydligt, utan vi ser istället en förvrängning av verkligheten. Man kan säga att omslaget på ett abstrakt plan representerar det mänskliga synsättet, dvs. ”lögnens slöja”. Men bilden har också ett annat syfte, nämligen…

Relationen till spelet: Bilden relaterar till den röda tråd som går genom hela grundreglerna. Den finns där från första mening till sista. Den röda tråden presenterar en berättelse och jag ville att den på något sätt även skulle framkomma på omslaget. Eftersom det är på omslaget som allt börjar kändes det rimligt att plocka ett motiv från den tidiga delen av berättelsen.

Så för att summera, du har en poäng att det känns som ett mer gotiskt inslag än vad spelet egentligen är. Kanske är det ett utslag av vad jag har för personlig preferens – då jag valde teckensnitt till rubrikerna så återfanns också gotisk tematik (så på så sätt blir det ju en resonans i boken med omslaget). Men… För mig speglar den gotiska tematiken även in det utsatta och ensamma, vilket även återfinns i Bortoms tematik.

Bortom är inte ett gotiskt skräckrollspel, men visst får jag erkänna att det finns ett arv från den traditionen. Vi är alla barn av vår historia. Sedan om jag lyckades förmedla de ovanstående tankarna och intrycken (eller om det var det perfekta valet) låtar jag andra bedöma. Jag är nöjd med det omslag Arfert gjorde.

Du hittar hela forumstråden här.