…har Bortom rest sig från askorna av sitt gamla jag. Vad som en gång var ett independentrollspel har idag växt till tryck och utgivning. Innan det blev officiellt kontaktades jag dock av Peter Lexelius å speltidningen Fenixs vägnar.

I Fenix finns det nämligen en spalt som kallas för ”Mitt rollspel” där icke utgivna rollspel presenteras närmare. Lexelius frågade mig om jag ville presentera Bortom där, vilket jag givetvis ville göra. Det är ett utmärkt tillfälle att sprida ordet om rollspelet för en större skara. Det fanns en liten oro över att den tilltänkta utgivningen skulle hindra Bortom från en medverkan men det visade sig inte göra någonting, snarare tvärtom.

Jag skrev en presentation för rollspelet och fick sedan fyra frågor att besvara. De är nu alla klara och allt material är inlämnat. Det sista jag hörde från Lexelius var att det skulle komma med i nästa nummer som skulle ges ut den här månaden av vad jag förstod. Så se till att hålla ögon och öron öppna!