Nu har det gått lite mer än en månad sedan förra uppdateringen, så vad har hänt sedan sist? Egentligen för lite, men låt mig i alla fall uppdatera er om vad som skett. Vi börjar med det senaste kring Lögnens slöja.

Huvudprioriteten har varit att utforma ett presentationsmaterial för Bortom: Lögnens slöja. Det materialet skall ligga som grund i jakten på en ny samarbetspartner, eftersom Alltid Attack Förlag gått i graven. Jag har haft god hjälp både av Thord Daniel Hedengren och Marie A. Sjödin i utformandet av det och just nu är endast finputsandet av texten kvar att göras.

Skulle sökandet efter en samarbetspartner misslyckas så fick jag ett tips från Olle Linge (mer känd som SnigelRollspel.nu). På deras forum har diskussioner förts kring Lulu och möjligheter att trycka spel där. Efter att ha kollat in deras hemsida så ser jag det som ett möjligt alternativ. Fördelar? Jag slipper lägga upp pengar till tryckkostnader, pengar som jag inte har. Nackdelar? Distributionskanaler och layout. Båda sakerna blir jag i så fall tvunget att ta itu med själv, där jag hoppas slippa det med en samarbetspartner. Det är därför jag inte valt att gå den vägen ännu.

Arbetet med Noas sista drag har även det gått framåt och akt 1, Oskuldens arv, är nu helt färdig. För tillfället ligger fokuset på att skapa en starkare stomme genom de olika akterna. Det är framför allt de olika stämningstexterna i inledningarna och avslutningarna som varit väldigt svaga tidigare. Den främsta anledningen var antagligen för att det inte slog mig förrän sent i skrivprocessen att de skulle läggas till. Texterna lades då till utan större eftertanke och i stor hast, vilket aldrig är bra. Nu ligger däremot större fokus på att ta fram det relevanta i berättelserna och skildra det i texterna. Berättelsens röda tråd blir betydligt tydligare nu än tidigare samtidigt som mer av den bakomliggande berättelsen verkligen syns. Förhoppningsvis kan jag få upp arbetstempot snart, så min korrekturläsare slipper stå och vänta otåligt på den.