Först ut av det äldre materialet att redigeras är Noas sista drag. Ursprungligen var namnet Legacy of Legion, men i och med att namnpraxisen har förändrats från engelska till svenska krävdes ett nytt namn. Tillsammans med mina medarbetare så kom vi fram till Noas sista drag var ett passande namn.

Varför just det namnet? Utan att avslöja allt för mycket om handlingen bakgrunden till berättelsen till kampen mellan demonen Legion och den bibliske Noa. Kampen som pågått under eoner når med denna berättelse sitt klimax när Noa gör sitt sista sista utspel. Man skulle kunna likna det som ett schackspel där Noa gör ett schackdrag med karaktärerna, i hopp om att ställa Legion i schack matt. Lyckas det? Ja, det är upp till karaktärerna själva att bestämma.

Noas sista drag är en Faith-baserad kampanj. Även om karaktärerna inte arbetar för Faith från berättelsens början, kommer de att värvas till organisationen under berättelsens gång. Givetvis kan en hugad berättare arbeta bort Faith från berättelsen och låta karaktärerna vara helt okopplade om han så önskar. Noas sista drag visar dock på hur en kampanj i Faith-anda kan vara. Tanken är att även de andra stora fraktionerna i Bortom, Heartstone & Winter och Orden, skall få en liknande kampanj till sig. I skrivande stund är inte Orden-kampanjen påbörjad och Heartstone & Winter-kampanjen, Spiritus Excelsior, är endast halvvägs.

Men låt oss återgå till Noas sista drag. Berättelsen består av fem akter och själva berättelsen ligger på 90-100 sidor och med de olika appendixen så blir sammanlagd längden råtext ungefär 150 sidor råtext. Det kan dock komma att öka då berättelsen börjar layoutas. De fem akterna hette tidigare; Innocence, Wake Up Dead Alive, Alien Gateways, In the Arc of Sin och Temptations Based on Misconceptions. De nya namnen är Oskuldens arv, De dödas marsch, Utomjordisk närvaro, Syndens näste och Vägval.

För tillfället är jag halvvägs in i redigeringen av Vägval och därefter är det bara appendixen som behövs redigeras. Jag behöver också se över och skriva om de novelltexterna som knyter samman berättelsen och de olika akterna. När allt är färdigt skickas den iväg för korrekturläsning, vilket, med tanke på storleken, kommer att ta sin tid. Det går sakta, men säkert framåt med andra ord…