Handling

Kapten Ishimura och vetenskapsofficer Phoenix fortsätter utforskandet av Astrocore Space Station. Vem är rösten som hörs över kommunikationsradion? Går den att lita på eller är det en fara som lockar en djupare in i fördärvet?

Övrigt

Rymdvrak spelades in i poddrummet på GothCon XLVII. Vi önskar GothCon och Poddrummet stort tack för att ha gjort inspelningen möjlig. Avsnittet spelleddes, redigerades och producerades av Robert Jonsson, samtidigt som Mia Gibson spelade Phoenix, Amanda Stenback kapten Ishimura och Emelie Drottz från Rollspelarna som Lin Ya, den första PSI-mutanten.

Intromusiken var Hackers of Cyberpunk som skapats av JCOFilms UK. Övrig musik i detta avsnitt var gjord av Void Stasis album Viral Incubation som gavs ut av Cryo Chamber samt copyrightfri musik.