Under nästa vecka kommer Bortom-bloggen vara offline under obestämd tid då bloggen kommer att uppdateras. Tanken är att bloggen får ett nytt utseende samt att aktualisera informationen på hemsidan.