Kaminskistationen - Akt 1: Fångar i djupet.

Fångar i djupet var konventsarrangemanget på GothCon XL. Det utspelar sig vid Kaminskistationen, en av Capshaw Commonwealths Securities viktiga fabriker och är det första av ett gäng fristående berättelser som utspelar sig på basens olika torn.

Under ett studiebesök på en av Kaminskistationens fabrikstorn sker en olycka som isolerar karaktärerna på platsen, utan möjlighet att kontakta övriga torn. Samtidigt verkar det börjar ske märkliga saker utanför tornet. Kan karaktärerna återställa tornet till funktionsdugligt skick och finna en förklaring till vad som sker?

Berättelsen bygger på idén att karaktärerna genom sitt utforskande av fabrikstornet och deras handlingar aktiverar vissa händelser. Dessa avslöjar mer om de bakomliggande händelserna, vilket leder fram till ett av de många möjliga sluten.

Du kan ladda ned Kaminskistationen Akt 1: Fångar i djupet här. Berättelsen kan läggas in utan problem i en pågående kampanj eller spelas som en fristående berättelse med exempelvis karaktärerna från Villovägar. Två berättarpersoner går även att användas som spelbara karaktärer och färdiga karaktärsblad följer med till dessa.