Är du tvungen att göra en ny karaktär efter att du heroiskt räddade resten av gruppen och saknar inspiration till nästa karaktär? Internet kan ofta hjälpa dig att komma på idéer. På 16 Personalities finns ett personlighetstest som går rätt snabbt att göra. Genom att svara på några enkla frågor, inte utifrån dig själv utan från en karaktär du kan tänka dig att spela, får du i slutänden en beskrivning som kan se ut så här:

Strength of individual traits: Introverted: 26%, Intuitive: 25%, Feeling: 18%, Judging: 29%, Assertive: 13%.

You are one of the Diplomats – an empathic and idealistic individual who enjoys exploring interesting ideas and prizes morality. You are known for your deep thoughts, strong will and intuitive skills. Above you will find a brief overview of your personality traits – proceed to the type overview to learn much more about your personality type. Prepare to be impressed.

Med hjälp av beskrivningen har du en del inspiration inför karaktärsskapandet. Plötsligt så vet du lite mer om karaktären du ska göra och det är ofta nog för att komma igång med skapandet. Du hittar testet på 16 Personalities.